2017. augusztus 29., kedd

Színharmónia gyakorlati alkalmazása


Színharmónia

Kevés olyan erős vizuális inger létezik a kommunikáció során, mint a színek. Egy kísérlet alapján Berlin és Kay állítja hogy a csecsemőkben megvan az a képesség, hogy a teljes színtartományt kategóriákra osszák szét, emellett a négy alapszínt is meg tudják különböztetni, mindez azért érdekes, mert még szóval nem is tudják elmondani ezeket. „Az antropológiai, neurofiziológiai és pszichológiai adatok megfelelései azt mutatják, hogy a színek osztályozása és kategorizációja egy genetikailag előírt idegrendszeri struktúrára épül.” (Bereczkei, 2008, p. 453) Az emberi színlátás evolúciós okokra is visszavezethető. Az egészséges emberi retina pálcikákat és csapokat tartalmaz. A pálcikák a fekete-fehér árnyalatokat, a csapok a színeket érzékelik. Ahhoz, hogy az ember fel tudja ismerni az érett gyümölcsöket piros csaptípussal is kell rendelkeznie. Ezt a génduplikáció segítségével szerezte meg az evolúció folyamán. (Gerald H. Jacobs, 2006, pp. 44-51.) A vörös szín figyelemfelkeltő hatása a fenti okokra vezethető vissza.

A különböző hullámhosszú fénysugarak visszaverődése során[1] a színeket a tökéletlen emberi szem dolgozza fel, hiszen a teljes látható spektrum kis szeletét érzékeli csak, és ezt a szemekből  bejövő  elektromos jelsorozattá alakult információt egy szubjektív szerv, az agy dolgozza fel. A színek által létrejött jelentéstartalom és érzület éppen ezért személyenként mást és mást jelenthet. Nem lehet kimondani egyértelműen olyan köztudatban meglévő állításokat, hogy a rózsaszín az lányos szín, míg a kék pedig fiús. Ráadásul a színek optikai tulajdonságai függenek attól, hogy milyen felületen jelennek meg, valamint milyen típusú fénnyel vannak megvilágítva. Ahhoz, hogy a színes tervezésről lehessen beszélni, először meg kell vizsgálni azok szubjektív hatását. Készítettem négyféle címlapot, és kvalitatív kutatás segítségével vártam választ arra a kérdésre, hogy csak a színük alapján a válaszadók milyen tartalommal töltenék meg az alábbi kiadványokat?


1.      Melléklet: Kutatás Forrás: http://www.shutterstock.com/ demo templates, Megtekintés: 2016.03.20

A piros borítós kiadványról egészségügyi, orvosi tartalmat feltételeztek, de többen írtak felhívó jellegű reklámot.[2] A zöld borítóról a válaszadók jelentős többsége gondolta azt, hogy a lényegének kapcsolatban kell lennie valamilyen módon a környezetvédelemmel, az ökológiával és az újrahasznosítással. A harmadik címlapra pedig vállalati és pénzügyes, gazdasággal foglalkozó mondanivalót feltételeztek. Az utolsó lapról, amely lila és rózsaszín színben tündököl, azt állították, hogy ez nem lehet más, mint nőies tartalom, leánybúcsú szórólaptól kezdve a divatmagazinig szerteágazó válaszok érkeztek.

A kutatásból világosan látszik, hogy a színeknek nincsen egyértelműen hozzárendelhető jelentésük, csak nagy átlagokban jönnek ki a feltételezések. Retorikai szempontból mégis nem elhanyagolható a meggyőző erejük, mert anélkül, hogy a kitöltők ismerték volna a szöveg tartalmát, élt bennük egy olyan feltételezés, ami meg tudta becsülni azt, hogy körül-belül miről szólhat a tartalom csak a színek segítségével.

A színeket érzelembefolyásoló hatásuk alapján hideg, izzó, világos, sötét, meleg, hűvös, halvány, élénk csoportokra lehet felosztani. (Sawahata, 2006, p. 6) Ha Krétán, egy forró mediterrán tájon megjelenik egy fehér-kékre festett épület, akkor a nagy forróságban kék hideg szín üdítően hat az ember hangulatára. (vö. 26. melléklet) Ha viszont egy hideg táj tárul az ember elé, akkor vágyakozva gondolhat a tűzre, a vöröslő lángokra.

Objektív szempontok szerint a színekről csak általánosan lehet vizsgálódni. Az alábbi tulajdonságokra hívja fel E. Dichter (1954) azoknak a figyelmét, akik a színekkel alkotnak:
„A szín befolyásolja a hangulatot.
A szín élénkít és ingerel.
A szín azonosulásra és emocionális együttműködésre indíthat.
A szín a felkínált készítménnyel kapcsolatban közvetlen asszociációkat kelthet.
A szín könnyebben érzékelhető, mint a forma.
A szín közvetlenül hatol a tudatunkba, a szavak pedig csak kerülővel.”

A legtöbb Magyarországon működő grafikai iskolában felhívják a Scolar kiadó Színharmónia a gyakorlatban című könyvre a figyelmet, hogy minden grafikus asztalán ott kell legyen ez az alapmű. Ez a színkeverés szakácskönyve, temérdek hangulatra ad változatos lehetőségeket. Elegáns, mozgalmas, lendületes, izzó és még számos más hatású színkeverékek mintáit mutatja be (Sawahata, 2006, p. 3), gyakorlatilag szinte gondolkodás nélkül bárki képes ez alapján megfelelő szín- összeállítást megalkotni. Vajon minden esetben ugyanazt a hatást lehet elérni a színek összeállításával, amit ez a könyv kínál?

Nagyon fontos szempont az, hogy a színek értelmezése kultúrafüggő. A Sapir–Whorf hipotézis kiindulási pontja az, hogy a nyelv által megszabott szemantikai struktúrák határozzák meg az ember gondolkodását. (Sapir 1929, Whorf 1940) A színekre vetítve Sapir-Whorf feltételezését azt a következtetést lehet levonni, hogy például az eszkimók, az ausztrálok és a nairobiban élő emberek lehet, hogy egészen más jelentéstartalmakat és feltételezéseket fognak a színekhez rendelni.

Érzékeny kérdés a színválasztás. Egy jól megtervezett színharmónia ellenállhatatlanul vonzóvá tud válni, míg egy rosszul megválasztott kombináció során az ember úgy dönthet, hogy nem szívesen olvassa el a tartalmat. Susan M. Weinschenk arra a kísérletre hívja fel a figyelmet, amelyben magas vérnyomással rendelkező emberek döntöttek arról, hogy melyik egészségügyi weboldalban bíznak meg, melyik weboldalról olvasnak szívesen információkat gyógyulásuk szempontjából. Amikor a betegeknek nem tetszett egy honlap, megkérték, hogy indokolják ezt meg, és 83%-uk hivatkozott pusztán a látványra és színvilágra. (Weinschenk, 2011, p. 177)

A színhangzatok segítenek abban, hogy objektíven tervezzék meg a színkombinációkat. Ilyenek lehetnek a fekete-fehér akromatikusak, a szemnek kellemes analógok, a meghökkentő ütköző színek (kék, piros), a kiemelő hatású komplementer színek, a nyugodt egy szín árnyalataira támaszkodó monokromatikus árnyalatok, a semleges színek, és a rendbeli színek. (Sawahata, 2006, p. 7) A színek tudatos tervezése a színhangzatok alapján viszont a kreativitás rovására megy, hiszen kész receptet mutat a kombinációkra. Nehezen tud megszületni egy egyedi és elvárt hatást keltő színkeverés, ha egyből a sémákból indul ki a tervező.

A filmek és sorozatok világában a professzionális látványtervezésnél a mozgóképek elengedhetetlen elemei a színes felületek. A Breaking Bad[3] sorozat ékes példája annak, hogy a szereplők és a környezetük szín-összeállítását mindig az adott jelenet dramaturgiai hatásához igazították. A film weboldalán írják, hogy a szereplők egymással fennálló kapcsolati rendszerét a színkör segítségével alkották meg. Az 16. melléklet szerint Marie Schrader mindig lila színben jelenik meg, ennek egyik indoka az, hogy ő áll a legtávolabbi kapcsolatban a film főszálon futó eseményeitől.[4]


2.      Melléklet: Breaking Bad színpaletta, Forrás: http://breakingbad.wikia.com/wiki/Color Megtekintés: 2016.04.17

A színek sajátos meggyőző és aláfestő hatásairól tanúskodik a fenti példa is, mert ez alapján igen nagy manipulációs erővel bírnak, egy jelenet kimenetelének szubjektív hatása erősen függ attól, hogy milyen színek jelennek meg a képernyőn. Eddig a színkör és a színharmónia könyv mentén egy tudatos és objektív szín-összeállítási stratégiát követve születtek meg a grafikai alkotások. A színkompozíció szempontjából az intuíción és a megérzésen kívül még két lehetőséget fogok elemezni.

Az előképek azok a támaszok, amik kiindulási alapot nyújthatnak a színek tervezésénél. Az egyik ilyen kimeríthetetlen forrás maga a természet. A növény- és állatvilág telis-tele van olyan elképesztően sok színvariációval, amelyeket nemcsak a színhangzatok egyes csoportjaiba lehet besorolni, hanem az átmenetekhez is, egy sokkal tágabb perspektívát kínál, mint bármely eddig tárgyalt modell. A természetnek egy olyan nemzetközi nyelve a színezet, amely legtöbb esetben gyönyörködtető hatású az emberekre. Nemcsak a keverési tulajdonságokat mutatják meg, hanem azok arányai is világosan látszanak.


3.      Melléklet: Esküvői meghívó

A jobb oldali esküvői meghívó színtervezésének előképe a bal oldali flamingókról készült fénykép volt. Jól látható, hogy a fekete csőr színe megegyezik a feliratéval, és a felületen a természetből vett monokromatikus színhangzatú keveréssel született meg a grafika.
A másik természetből ihletett példák az egyre gyakrabban használt irizáló színek. „Evolúciós értelemben nagyon költségesek, mert létrejöttükhöz a kültakaró szerkezetének kell megváltoznia.” (Horváth Dóra, 2013, p. 35) Ilyen módon a felület változatossága szemet gyönyörködtető, és a fény beesési szögének függvényében más-más színben tündököl. Ilyen módon „csillognak” a kolibrik, a pávák, egyes lepkék szárnya, de nemcsak az állatoknál lehet irizáló színt találni, hanem számos anyag is rendelkezik ilyen tulajdonsággal, mint például az eozin. Nemcsak az evolúciónak nehéz ilyen felületeket megalkotnia, de a grafikai tervezés során is egy drágább technológiai eljárást kell alkalmazni, mégis gyakran lehet találkozni hasonló tulajdonságú felületekkel. (vö. 18. melléklet)

4.      Melléklet: Irizáló színhatású kiadványok, Forrás: Google képkereső, kulcsszó: iridescent colors book cover, megtekintés: 2016.04.15

Az színharmónia tárgyalása során továbbra is fennáll az a bizonytalanság, hogy milyen színnel és színkombinációval érdemes megtervezni a tartalmat, hogy a kívánt hatást lehessen vele elérni. Nincsenek kézzelfogható egzakt támpontok és útmutatók pontosan a színek keltette benyomások egyéni megítélése, és értelmezése miatt. A grafikai tervezés során mégis van egy módszer, ami alapján igen precízen meg lehet jósolni azt, hogy a szín mennyire illik a tartalomhoz. Becker György a legtöbb esettanulmánya során kis létszámú fókuszcsoportos felmérést alkalmazott. (Becker-Izsó, 2011, pp. 263-432) Ha meghatározták ki lesz a célcsoportja a megtervezett tartalomnak, érdemes több színváltozatot készíteni a felületről, és a célcsoportból véletlenszerűen kiválasztott emberek között egy reprezentatív kvalitatív percepció kutatást kell végezni, amiből kiderül az, hogy melyik színek és színkombinációk érték el igazán a kívánt hatást.

A szín az erős vizuális ingerű jellege miatt tökéletes kísérője a megszerkesztett kiadványoknak, de közvetlenül nem lehet tartalomhoz kötni.

© Harsányi Miklós - Színharmónia
[1] http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2011/09/Visible-spectrum.jpeg Látható fénysugarak hullámhossza. Megtekintés: 2016.04.21
[2]  Vodafone, kozmetika, tudományos poszter
[3] http://www.imdb.com/title/tt0903747/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése