2017. augusztus 31., csütörtök

Az üres terek tervezésének fontosságáról

Tér - a tervezés egyik legfontosabb alapeleme

A Budapesti Műszaki Egyetem építész karán az első éves tárgyak között a térkompozíció nagy kredit értékű oktatott tárgy.[1] Ezen gyakorlati óra keretében modelleket és maketteket kell készíteni a lehető legelvontabb gondolkodásmóddal, a diákok szabadra engedhetik a fantáziájukat, és a legegyedibb, és legkreatívabb alkotások nyerik el a legjobban az oktatók tetszését. 


Feladat volt a kocka, valamint a különböző téridomok és kisebb nonfiguratív terek modellezése. Egy nagyon fontos szemléletmódot ad ez a tárgy, mert felhívja a figyelmet egy olyan nézőpontra, amire sok ember nem is gondolna, mégpedig arra, hogy az üres térrel éppúgy tervezni kell, mint azzal a térrel, amit megtöltünk anyaggal. Az egyik tanuló a kocka feladatnál fogott egy üveget, és 6db 10x10 centiméteres üveglapot vágott ki, amit később kockának ragasztott össze szilikonnal, úgy nézett ki, mint egy mini-akvárium, csak a teteje is üveggel volt befedve. Ám az utolsó pillanatban, mielőtt még befejezte volna a záró lap leragasztását, a kocka belsejébe fújt egy kis adag cigarettafüstöt, majd ezt követően gyorsan betapasztotta a kockát, és elkészült a mű. A füst ide-oda mozgott, ahogy a kockát is mozgatta. Az égéstermék egyenletes szétoszlása előtt megdöbbentően gyönyörű látvány volt. A bezárt füst éles kontúrokkal rajzolta ívelt formáit, és a légüres teret mindig más-más térrészekre tagolta. Az elhagyatott tér adta meg a füst szépségét.

Az üres terek, a szabadon hagyott felületek feloldják a zsúfoltság érzését és pihentetik a szemet. Akinek először kell megterveznie egy plakátot, esetleg egy szórólapot, –vagy egy kezdő grafikus esetében is hasonló a helyzet,– meg lehet figyelni azt, hogy félnek a szabadon hagyott részektől. A leggyakoribb eset, hogy az általuk tervezett kiadvány minden négyzet-centiméterét befedik grafikai elemekkel, feliratokkal.1.      Melléklet: Kutatás, Forrás: Google képkereső (Steve Jobs, Bill Gates presentation)

Fentebb Steve Jobs és Bill Gates prezentációs stílusáról készült fényképek láthatóak. A bal oldali képen a tér kialakításának köszönhetően egy markáns és hangsúlyos fókuszpont alakult ki, az „iPad” felirat. A jobb oldali prezentáció képén minden elem túl nagy hangsúlyt kapott, megszűnt a kontraszt, és a sok egymástól teljesen különböző grafikai elem egymás hegyén-hátán kisebb csoportokba rendezve kitölti a tér minden egyes pontját, ez által zsúfolt érzetet kelt. A tekintetnek nincs hova menekülnie, ide-oda ugrál tárgyakról tárgyakra.

Egy másik szempont a tér kialakításánál a dinamika érzékeltetésének a megjelenítése. Mindkét képen tetten érhető a mozgás, Bill Gates a kezével gesztikulál, és Steve Jobs pedig sétál. A kétdimenziós képeken a mozgás tapasztalása sokkal izgalmasabbá tudja tenni a kompozíciót, mint a statikus elemek. Timothy Samara arra hívja fel a figyelmet, hogy a mozgás érzékeltetéséhez elég akár egy statikus forma, egy vízszintes vonal, amit ha szembeállítunk egy aktívabb elemmel (kör, háromszög), az agy ösztönösen összehasonlítja a kettő elemet és azt feltételezheti, hogy az egyik mozgásban lehet. Egyetlen elem is elég lehet a mozgás illúziójához, például egy gömb, amely nem a középpontban van, úgy érzékelhető, mintha elmozdult volna a térben. (Samara, 2014, p. 70)

A közegnek meghatározó retorikai szerepe van. A tér kialakításánál meg kell vizsgálni azt a kontextust, más néven környezetet, ahol a tervezett tartalom meg fog jelenni. A reklámpiacon gyakran lehet találkozni olyan promóciókkal, amik nem mérték fel a környezetüket, így az üzenetük szinte láthatatlanná vált a hirdetési felületeken. Akik megvizsgálják azt, hogy a megtervezett tartalmuk milyen helyen fog megjelenni, azok jelentős versenyelőnyre tesznek szert. A fenti állítás megalapozásához a kérdőíves kutatásomban egy grafikusok által állatorvosi lónak emlegetett kategóriát, a reklámújságot vettem szemügyre, és az alábbi képről kérdeztem meg, hogy melyik reklám volt az, amin első rápillantásra megakadt a szemük, azt is megkérdeztem, hogy szerintük mi lehet az oka ennek.2.      Melléklet: Kutatás, Forrás: Kék reklámújság, 2016

A válaszadók között legtöbben a McDonald’s reklámjáról mondták azt, hogy felfigyeltek rá, amit azzal indokoltak, hogy nagyon elüt a többi hirdetéstől. Írták, hogy „mindegyik olyan zsúfolt, az meg nagyon egyszerű”, letisztult. A vizualitás szempontjából a reklám sikerességét a tér tudatos megszerkesztettsége okozza. Ennek hátterében az a kontraszthatás áll, ami a zsúfoltság és a tágasság (szellősség) ellentétével operál. A reklámcikkek mindegyikén sűrű felirat és képkombináció látható, ellenben a Filet-O-Fish dobozzal, ahol teret hagytak a szemnek.

A kitöltők második helyre az emberi arcot írták, mind a központi elhelyezkedését, és magát a lány szépségét hozták fel érvnek. Az emberi arc figyelemfelkeltő erejét támasztja alá Kovács Gyula, aki az arcpercepció és arcadaptáció elektrofiziológiáját vizsgálta, melyben az arcpercepció egy hierarchikusan elhelyezkedő területet képvisel. (Kovács Gyula, 2008, pp. 9-16) Vizuális meggyőzés szempontjából érdekesnek tartottam ezt a kutatási eredményt, mert ebből kiindulva érdemes lenne minden felületen emberi arcokkal felkelteni a figyelmet. Becker György tollából választ kaptam a felmerülő gondolatra, szerinte az ilyen képek emlékezeti hatása sokkal nagyobb, ha például egy celebet alkalmaznak reklámozás céljából, mivel akkor a celebre mindenki emlékezni fog, de később csak kevés ember tudja majd felidézni azt, hogy mi történt a képen, és még ennél is kevesebb ember fogja felidézni azt, hogy vajon milyen termékhez vagy szolgáltatáshoz volt köthető a híresség a hirdetésen belül. (Becker-Izsó, 2011, p. 47)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése